Staraj się o odszkodowanie za słupy energetyczne na Twojej nieruchomości.

Słupy energetyczne oraz inne linie przesyłowe są w ostatnim czasie popularnym powództwem do uzyskiwania odszkodowań poprzez właścicieli działek na których zostały one posadowione w ubiegłej dekadzie. Każdy właściciel obciążonej nieruchomości może domagać się zadośćuczynienia finansowego od danego zakładu o ile w księdze wieczystej prowadzonej dla obciążonej nieruchomości nie ma informacji że zgodził się na takie obciążenie. Fakt taki w przypadku zgody właściciela gruntu będzie wpisany w dziale trzecim księgi wieczystej. W przypadku braku takiej informacji w księdze wieczystej należy wystosować odpowiednie pismo do właściwego zakładu energetycznego nakazujące usunięcie istniejących instalacji oraz zawierające żądanie zapłaty za bezprawne korzystanie z naszego gruntu.

W A Ż N E !!!!

Zgodnie z prawem naszego kraju wszelkie roszczenia o odszkodowanie wynikłe w takiej sytuacji ulegają przedawnieniu po okresie lat 10.

Więc jeżeli na przykład instalacje dany zakład postawił na naszej nieruchomości w latach 80-tych my możemy się starać o odszkodowanie Jedynie za okres ostatnich 10 lat !!!

Zainteresowanie odszkodowaniami muszą wiedzieć także, że uzyskane zadośćuczynienie dotyczy obszaru na którym znajduje się dany maszt czy inne instalacje (grunt z którego poprzez dane urządzenie nie mogliśmy korzystać) oraz droga dojazdowa do tego urządzenia z której dany zakład musi skorzystać w chwili np. awarii.

OSOBY KTÓRYCH INTERESUJE PORUSZONE ZAGADNIENIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W GRYFICACH W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

Proszę także pamiętać że kwestie poruszone w niniejszym artykule nie są wiążące, a wszelkich szczegółowych informacji udzieli współpracujący z naszym biurem nieruchomości w Kamieniu Pomorskim radca prawny..