zobacz galerię

Działka na sprzedaż
Symbol: PGN57026
Miejscowość
ŁUSKOWO
Pow. działki
1 320 m2
Rodzaj działki
REKREACYJNA
Cena
59 000 zł

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10UT/ZP ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
Na sprzedaż działka rekreacyjna położona w Łuskowie w pierwszej lini od rzeki Dziwnej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa dla tej działki następujące kryteria zabudowy:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: funkcja rekreacyjna z intensywną zielenią urządzoną;
2) podstawowa funkcja zabudowy: rekreacja indywidualna;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) wielkości działek - minimum 1000 m², przy froncie o minimalnej szerokości 22,0 m,
b) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki - maksimum 10%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - minimum 70%,
d) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 4,0 m od linii rozgraniczenia dróg wewnętrznych; - 15,0 m od południowo-wschodniej granicy planu dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10UT/ZP; - 15,0 m od górnej krawędzi skarpy dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11UT/ZP,
e) na każdej działce dopuszcza się budowę jednego budynku rekreacji indywidualnej oraz jednego budynku gospodarczego lub/i wiaty garażowej; dopuszcza się możliwość lokalizacji na działce obiektów tymczasowych w rozumieniu przepisów odrębnych,
f) zabudowa: wolno stojąca o konstrukcji posadowienia odpornej na działanie wód powodziowych, jednokondygnacyjna, o wysokości - do 7,0 m licząc od poziomu terenu od frontu budynku do kalenicy; zabudowa bez podpiwniczenia,
g) dachy spadziste, dwu- lub wielopołaciowe z kalenicami głównymi usytuowanymi "równolegle" do biegu Dziwny; dopuszcza się dachy kolebkowe,
h) spadki połaci dachowych: - 25÷35º; przy dachach kolebkowych - 0÷90º,
i) szerokość elewacji frontowej - (maksymalna) uwarunkowana szerokością działki oraz przepisami odrębnymi,
j) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych działek w ilościach nie mniej niż zgodnie z zapisem w § 13 ust. 1 pkt 3, ppkt a: minimum jedno w postaci garażu wbudowanego lub dobudowanego lub wolno stojącego oraz pozostałe w postaci miejsc parkingowych na terenie nieruchomości,
k) miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia segregowanych odpadów stałych w granicach poszczególnych działek w ilościach - 1 miejsce dla co najmniej czterech pojemników,
l) dopuszcza się wygrodzenie działek ogrodzeniami: - od strony dróg o wysokości do 1,5 m z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze ażurowej i wysokich walorach estetycznych; - pomiędzy działkami i terenami zieleni urządzonej o wysokości do 2,0 m z materiałów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmurówek, z wolną nieprzegrodzoną przestrzenią o wysokości 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni izolacyjnej w postaci żywopłotów z gatunków zimozielonych
Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod numer 6O37OO8OO
 


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację gdyż pomimo naszych starań w opisy mogą wkraść się błędy.
Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Zdjęcia oraz filmy w ogłoszeniach są własnością PGN Nieruchomości z siedzibą w Gryficach - zakaz kopiowania całości lub fragmentów bez uzyskania stosownej zgody.

Ogólne warunki
Cena cena w innych walutach
59 000 PLN
Cena za m2
44, 70 PLN
Miejscowość
ŁUSKOWO
Pow. działki
1 320, 00 m2
Rodzaj działki
REKREACYJNA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Media
Źródło wody
STUDNIA

mapa

 
 

Damian Caruk

Specjalista Rynku Nieruchomości
licencja: 7212

damian@nieruchomoscipgn.pl
603 700 800


Nasze biuro posiada licencje państwowe nr. 7212 oraz 17109