zdjecie

-

miejscowość: Wolin okolica
cena: 839 000,00 zł

cena: 839 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 16 780,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 24 331,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 5 596,13 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 452,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 4 905,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 564,08 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 128,15 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 888 723,71 PLN Cena końcowa: 891 940,28 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.