zdjecie

-

miejscowość: Chynowo
cena: 185 000,00 zł

cena: 185 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 700,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 5 365,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 233,95 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 817,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 635,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 188,03 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 376,05 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 196 304,48 PLN Cena końcowa: 197 510,00 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.